รับเกียรติบัตรโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

โรงเรียนระหานวิทยาส่งตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตรโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รับเกียรติบัตรโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก