รับบริจาคหน้ากากอนามัยจาก นายสกุลราช บุตรพรม

โรงเรียนระหานวิทยาได้รับหน้ากากอนามัยจาก นายสกุลราช บุตรพรม เพื่อแจกให้กับนักเรียนได้ใช้เพื่อป้องกันโควิด19 โรงเรียนระหานวิทยาขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

รับบริจาคหน้ากากอนามัยจาก นายสกุลราช บุตรพรม