นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
เลือกวันที่  
   
ประจำวันที่
 17-09-2019
               
ทั้งหมด =
487
มาเรียน =
487
เข้ากิจกรรม =
0
คิดเป็น =
0.00 %
               
ลำดับ
ชื่อกิจกรรม
ครูผู้สอน
สถานะกิจกรรม
จำนวนเข้ากิจกรรม
1
ดูละครย้อนดูตัว
นางสาว วิลาวัณย์     จันทร์ไข่ รอการบันทึก
2
จิ๊กซอว์หรรษา
นาง ทัศนีย์     จันทร์หา รอการบันทึก
3
ระหานทรานฟอร์เมอร์
นาย ฐานันดร์     แย้มนิล รอการบันทึก
4
พับเหรียญโปรยทาน
นาง วันวิสา     พวงสุมาลี รอการบันทึก
5
กระดาษหรรษา (Magic Papers)
นางสาว วันแรม     หมอนอิง รอการบันทึก
6
คอม สนุ๊ก สนุก
นาย ไพโรจน์     สิงห์โต รอการบันทึก
7
หุ่นยนต์อัตโนมัติ
นาย เพิ่มพูน     เพิ่มพรม รอการบันทึก
8
Foods for health
นางสาว เอื้อมเดือน     คุ้มแสง รอการบันทึก
9
การละเล่นเด็กไทย
นางสาว ณัฐหทัย     ศรีทวงศ์วรากร รอการบันทึก
10
เพ้นท์ผ้าน่าสนุก
นางสาว ปรีชญา     สุขมี รอการบันทึก
11
เมนูกล้วยๆ
นางสาว ธาวินี     ดอนตุ้มไพร รอการบันทึก
12
นาฏศิลป์ 4 ภาค
นาย นพพร     แจ่มหม้อ รอการบันทึก
13
108 ไอเดีย
นาง อุไรวรรณ     อุดมสุข รอการบันทึก
14
กระดาษหรรษา (Magic Papers)
นางสาว วิไล     มาลาหอม รอการบันทึก
15
English with YouTube
นางสาว นนทพร     อรรถาวีย์ รอการบันทึก
16
ประดิษฐ์ประดอยใช้สอยสบาย
นาง อำนวย     ศรีสุพล รอการบันทึก
17
เต้าฮวยนมสด
นางสาว สมฤดี     ศรีระวัตร รอการบันทึก
18
คณิตศิลป์จากเส้นด้าย
นางสาว ดวงใจ     แก้วสูงเนิน รอการบันทึก
19
เทคนิคการสืบค้นด้วย Google
นาย อาทิตย์     เข็มศร รอการบันทึก
20
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงอาชีพได้
นาย ไพโรจน์     เตสุ รอการบันทึก
21
การทำสื่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษแสนสนุก
นางสาว วชิราภรณ์     มหามิตร รอการบันทึก
22
ผูกผ้าประดับ
นาย จรูญ     สารสิงห์ รอการบันทึก
23
กุหลาบสวยด้วยมือเรา
นาง นงนุช     พระเกตุ รอการบันทึก
24
สังคมรอบตัว
นาย ปลวัชร     พุ่มพวง รอการบันทึก
25
เรียนรู้ผ่านหนัง พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
นาง วิไลลักษณ์     โชติช่วง รอการบันทึก
26
ครบเครื่องเรื่องลาบ
นาย คมศิลป์     ขันลุย รอการบันทึก
27
สีทนได้
นาย นพดนัย     ผ่องจิต รอการบันทึก
28
การสานพัดด้วยไม้ไผ่
นาย วิทูล     บินชัย รอการบันทึก
29
ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
นาง วิไลพร     พฤกษชาติ รอการบันทึก
30
สายการบินของฉัน (Sky Airline)
นางสาว สุรัตน์     อิ่มเพ็ง รอการบันทึก
31
ตัวนิดพิชิตอักษรจีน
นาย นิคม     แน่นอุดร รอการบันทึก
32
Singing English Song
นาย Emmanuel     Lutero รอการบันทึก
33
แผ่นเฟรมหรรษา
นางสาว คณัสนันท์     ภูมีสัตย์ รอการบันทึก
34
บาสเก็ตบอลทัวร์นาเม้น
นาย ผดุงเกียรติ     แสนทวีสุข รอการบันทึก
35
ของตกแต่งบ้าน DIY
นางสาว มรกต     ทับโพธิ์ รอการบันทึก
36
วงดนตรีลูกทุ่ง
นาย สราวุฒ     มนัสสา รอการบันทึก
37
หนังสือสวยด้วยมือเรา
นางสาว ปราณี     แป้นแก้ว รอการบันทึก
38
ฟุตซอล
นางสาว อรวรรณ     อุดมสุข รอการบันทึก
39
ฟุตบอล
นางสาว นิสากร     มิลามัย รอการบันทึก
40
เล่นแล้วรู้
นาย ครองรัชต์     พฤกษชาติ รอการบันทึก
41
โต๊ะทำการบ้าน
นาง โสภิดา     มั่งอะนะ รอการบันทึก
42
รำวงมาตรฐาน
นางสาว ปิ่นกาญณ์เกล้า     การภักดี รอการบันทึก
43
RW_Cover
นางสาว เอื้อมเดือน     คุ้มแสง รอการบันทึก
44
ยิ่งสูงยิ่งหนาว
นาย นพพร     แจ่มหม้อ รอการบันทึก
45
ดอกไม้ ผ้าไหม
นาย นพพร     แจ่มหม้อ รอการบันทึก
46
Breakfast4U
นาย ยศศักดิ์     สุขเกษม รอการบันทึก
47
กอร์ฟหรรษา
นาย สมเกียรติ     ผ่องจิต รอการบันทึก
48
อักษรจีน
นาย กิตติพงศ์     จิตเจริญกุล รอการบันทึก