นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
หน้าแรก  
เกี่ยวกับโรงเรียน
ผู้ริหารโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
สเต็มศึกษา ม. 1 โรงเรียนระหานวิทยา
 
 
 

สเต็มศึกษา ม. 1 โรงเรียนระหานวิทยา

 
 
  โพสโดย:   งานประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่:   2017-08-01 13:57:03
 
     
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ข้อความ
ตอบเป็นตัวหนังสือ
คำถาม =
 
     
 
    เผยแพร่ผลงาน การประเมินโครงการจัดการเรีย...
เผยแพร่ผลงาน การประเมินโครงการจัดการเรียนรสู้ะเต็มศึกษา ของโรงเรียนระหานวิทยา...
    รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ...
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plu...
    รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ...
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Adobe Dreamwe...
    STEM ศึกษา ม. 5/1...
STEM ศึกษา ม. 5/1...
    สเต็มศึกษา ม. 1 โรงเรียนระหานวิทยา...
สเต็มศึกษา ม. 1 โรงเรียนระหานวิทยา...
    กระบวนการเรียนรู้รูปแบบสเต็มการแข่งขันรถ...
ระดับชั้น ม. 4...
    เผยแพร่ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร...
ตัวอย่างเอกสารดาวน์โหลดรายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม...
    เผยแพร่ผลงาน เรื่อง เศษส่วนของพหุนาม ครู...
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนของพหุนาม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ราย...