นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
หน้าแรก  
เกี่ยวกับโรงเรียน
ผู้ริหารโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
เผยแพร่ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
 
 

ตัวอย่างเอกสารดาวน์โหลดรายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  โพสโดย:   งานประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่:   2017-03-15 14:38:08
ความคิดเห็นที่: 11  
ดีมากๆครับสามารถใช้ได้จริง  
ครูคมสันต์ ผลมั่ง 2017-09-29 20:24:07

ความคิดเห็นที่: 10  
ขอบคุณครับ มีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ สามารถนำไปใช้พัฒนาผู้เรียนได้จริง  
ครูวีรศักดิ์ 2017-05-28 23:14:54

ความคิดเห็นที่: 9  
ขอบคุณค่ะ มีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้จริง  
ครูนุ 2017-05-20 23:11:58

ความคิดเห็นที่: 8  
เป็นที่ดี สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดรูปแบบได้สวยงามเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  
ครูละออง 2017-05-18 23:08:59

ความคิดเห็นที่: 7  
เป็นแบบฝึกที่ดี สามารถนำไปพัฒนาและฝึกทักษะเรื่อง ระบบจำนวนเต็ม แก่นร.ชั้นม.๑ได้  
ลลนา พิลึก ครู รร.สาธิตฯ 2017-05-08 19:55:17

ความคิดเห็นที่: 6  
ขอบคุณค่ะ มีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ สามารถนำไปใช้ได้จริง  
เทพสิริรัตน์ เทพวัง 2017-04-28 17:20:59

ความคิดเห็นที่: 5  
เป็นผลงานที่ดีสามารถใช้งานได้จริงเหมาะสมกับ  
ชนัญชิดา ธนูศร 2017-04-18 16:30:07

ความคิดเห็นที่: 4  
เยี่ยมครับ เด็กๆได้มีแบบฝึกดีๆได้ทำกัน  
ครูพิทยา เขม้นเขตวิทย์ 2017-04-12 15:22:26

ความคิดเห็นที่: 3  
หลังจากได้อ่านแล้ว รูปเล่มจัดเรียงเนื้อหาได้ดีน่าสนใจทำให้นักเรียนมีความอยากเข้าไปศึกษาได้ด้วยตนเองและเกิดความเข้าใจในบทเรียนได้ง่ายขึ้น  
ครูวิลาวัณย์ จันทร์ไข่ 2017-04-10 14:54:11

ความคิดเห็นที่: 2  
ดีครับ เป็นแบบฝึกที่ดี โดยเรียงจากทักษะจากง่ายไปยาก  
อาจารย์เทอดเกียรติ อนุสุริยา 2017-03-29 14:51:40

ความคิดเห็นที่: 1  
เป็นแบบฝึกที่ดี สามารถใช้งานได้จริง   
ครูไพโรจน์ 2017-03-28 14:48:18

 
     
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ข้อความ
ตอบเป็นตัวหนังสือ
คำถาม =
 
     
 
    เผยแพร่ผลงาน การประเมินโครงการจัดการเรีย...
เผยแพร่ผลงาน การประเมินโครงการจัดการเรียนรสู้ะเต็มศึกษา ของโรงเรียนระหานวิทยา...
    รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ...
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plu...
    รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ...
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Adobe Dreamwe...
    STEM ศึกษา ม. 5/1...
STEM ศึกษา ม. 5/1...
    สเต็มศึกษา ม. 1 โรงเรียนระหานวิทยา...
สเต็มศึกษา ม. 1 โรงเรียนระหานวิทยา...
    กระบวนการเรียนรู้รูปแบบสเต็มการแข่งขันรถ...
ระดับชั้น ม. 4...
    เผยแพร่ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร...
ตัวอย่างเอกสารดาวน์โหลดรายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม...
    เผยแพร่ผลงาน เรื่อง เศษส่วนของพหุนาม ครู...
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนของพหุนาม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ราย...