นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
หน้าแรก  
เกี่ยวกับโรงเรียน
ผู้ริหารโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
อบรมโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในโรงเรียนนำร่อง
 
 
 

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2561 โรงเรียนระหานวิทยาร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร จัดให้มีการอบรมโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในโรงเรียนนำร่อง โดยมีนายธวัชชัย เกตุพันธ์ุ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในโรงเรียนขึ้น เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้กับกลุ่มนักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน การดำเนินการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวจะดำเนินการในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 20 โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนระดับมัธยมในจังหวัดกำแพงเพชรมีความเข้าใจ และตระหนักในการขับขี่รถอย่างปลอดภัย เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติและถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่น ๆ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดกำแพงเพชรตลอดทั้งปีซึ่งจะสามารถลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากการจราจรทางถนนได้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  โพสโดย:   งานประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่:   2018-06-21 10:42:43
 
     
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ข้อความ
ตอบเป็นตัวหนังสือ
คำถาม =
 
     
 
    ประชุมเปิดภาคเรียน...
ประชุมเปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562 โรงเรียนระหานวิทยาจัดให้มีการ...
    รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์...
วันที่ 4 เมษายน 2562 เนื่องในเทศกาลวันสงกราต์โรงเรียนระหานวิทยาจัดให้มีการรดน้ำข...
    มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 25...
วันที่ 4 เมษายน 2562 โรงเรียนระหานวิทยาจัดให้มีการมอบตัวของนักเรียน ม.1 และ ม.4 ...
    มาตรการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน...
1. ไม่ขับรถเร็วด้วยความคึกคะนอง 2.สวมหมวกนิรภัย 3.ไม่ตัดหน้า ระยะกระชั้นชิ...
    สร้างมาตรการ ป้องกันเด็กเล็กจมน้ำ...
สำหรับมาตรการป้องกันการจมน้ำ เน้นใน 2 กลุ่มสำคัญ ได้แก่ 1.มาตรการป้องกันการจม...
    ศึกษาดูงานจังหวัดระยอง...
เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2562 โรงเรียนระหานวิทยาจัดให้มีการศึกษาดูงานของคณะครู บุคลา...
    มอบรางวัลแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์...
เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2562 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนระหานวิทยาจัดให้มีการมอบราง...
    ประชุมภาคี 4 ฝ่ายจัดซื้อหนังสือ...
เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2562 โรงเรียนระหานวิทยาจัดให้มีการประชุมภาคี 4 ฝ่ายเพื่อลงมต...
    มอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีฐานะยากจนพิเศ...
เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2562 โรงเรียนระหานวิทยาจัดให้มีการมอบทุนการศึกษานักเรียนที่ม...
    ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6...
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2562 โรงเรียนระหานวิทยาจัดให้มีพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ...
    การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึก...
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2562 โรงเรียนระหานวิทยาตอนรับคณะประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภา...
    กิจกรรมการเดินทางไกลนักเรียนชั้น ม.1...
เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2562 ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนระหานวิทยาจัดให้มีกิจกร...
    พิธีประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่...
งานลูกเสือ ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนระหานวิทยทาจัด ”พิธีประดับอิ...
    ประชุมเชิงวิชาการโรงเรียนต้นแบบด้านการจั...
เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562 โรงเรียนระหานวิทยาได้จัดให้มี การประชุมเชิงวิชาการโรงเร...
    บายศรีสู่ขวัญ นายสุนทร รัตนากร นายกองค์ก...
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 นายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา นำ...
    การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการ...
เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร จัดให้มีการประชุมระด...