นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
หน้าแรก  
เกี่ยวกับโรงเรียน
ผู้ริหารโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
อบรมโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในโรงเรียนนำร่อง
 
 
 

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2561 โรงเรียนระหานวิทยาร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร จัดให้มีการอบรมโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในโรงเรียนนำร่อง โดยมีนายธวัชชัย เกตุพันธ์ุ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในโรงเรียนขึ้น เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้กับกลุ่มนักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน การดำเนินการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวจะดำเนินการในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 20 โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนระดับมัธยมในจังหวัดกำแพงเพชรมีความเข้าใจ และตระหนักในการขับขี่รถอย่างปลอดภัย เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติและถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่น ๆ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดกำแพงเพชรตลอดทั้งปีซึ่งจะสามารถลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากการจราจรทางถนนได้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  โพสโดย:   งานประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่:   2018-06-21 10:42:43
 
     
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ข้อความ
ตอบเป็นตัวหนังสือ
คำถาม =
 
     
 
    ประชุมเชิงวิชาการโรงเรียนต้นแบบด้านการจั...
เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562 โรงเรียนระหานวิทยาได้จัดให้มี การประชุมเชิงวิชาการโรงเร...
    บายศรีสู่ขวัญ นายสุนทร รัตนากร นายกองค์ก...
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 นายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา นำ...
    การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการ...
เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร จัดให้มีการประชุมระด...
    เปิดโลกวิชาการโรงเรียนระหานวิทยา 2562...
เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2562 โรงเรียนระหานวิทยาจัดให้มีกิจกรรมเปิดโลกวิชาการประจำปี ...
    จุดเทียนชัยวันครูปีการศึกษา 2562...
เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2562 สมาคมครู อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร จัดให้มีการจุดเทียนน้...
    วันครู อ.บึงสามัคคี ประจำปี 2562...
เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2562 สมาคมครู อ.บึงสามัคคี จัดให้มีพิธีระลึกถึงพระคุณของครู ...
    รับทุนการศึกษาจากชมรมธนาคารจังหวัดกำแพงเ...
เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2562 นางสาวปรีชญา สุขมี ครูโรงเรียนระหานวิทยา เป็นตัวแทนนำนั...
    ครูสมฤดี เข้ารับโล่ประกาศเกีรติคุณ คุณคร...
เมื่อวันที่ 5-7 มกราคม 2562นางสาวสมฤดี ศรีระวัตร เข้ารับโล่ประกาศเกีรติคุณ คุณคร...
    อ.บึงสามัคคีมอบเรือเพื่อใช้กำจัดวัชพืช?ภ...
เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2562 อ.บึงสามัคคี มอบเรือท้องแบนให้กับโรงเรียนระหานวิทยาเพื่...
    ประชุมเตรียมความพร้อมวันครู 2562...
เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2562 สมาคมครู อ.บึงสามัคคี จัดให้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพ...
    โครงการ แยกก่อนทิ้ง...
เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561 โรงเรียนระหานวิทยานำโดยนายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อำนวยการโ...
    ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2561...
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2561 โรงเรียนระหานวิทยาโดยกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนได้จัด...
    กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่...
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2561 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนระหานวิทยาจัดให้มีกิจกรร...
    การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ...
เมื่อวันที่21-23 ธันวาคม 2561 โรงเรียนระหานวิทยาส่งนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกระด...
    มอบเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่...
เมื่อวันที 18 ธ.ค. 2561 นายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา มอบเก...
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขันคี...
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 นักเรียนของโรงเรียนระหานวิทยาได้เข้าร่วมการแข่งขันกี...