แบบรายงานผลการเรียน
โรงเรียนระหานวิทยา อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

 
 
  รหัสประจำตัว เทอม ปีการศึกษา
  ชื่อ-สกุล
ก้องภพ อินไกรดี
ชั้น 4/3    
รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
ผลการเรียน(เกรด)
หมายเหตุ
 
สรุปผลการเรียน
จำนวนหน่วยกิตทั้งหมด  0  
จำนวนหน่วยกิตที่ได้ 0
ระดับผลการเรียนเฉลี่ย GPA
 
 

 

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อฝ่ายวิชาการโรงเรียนระหานวิทยา

ออกแบบและพัฒนาโดย ครูไพโรจน์ สิงห์โต ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
จำนวนการเข้าดู 103699