กิจกรรม ของโรงเรียน

โรงเรียนระหานวิทยาจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ตามวาระที่เหมาะสม โอกาสอันควร และถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่:2022-12-01 18:07:05

1 ธันวาคม 2565 รองฯ ดอกอ้อ วิลันดร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบ

วันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)

วันที่:2022-11-25 16:22:23

25 พฤศจิกายน 2565 เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนะหานวิทยาทำพิธีวางพวงมาลา ตลอดจนการทำถวายราชสดุดีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่:2022-11-24 10:22:51

24 พฤศจิกายน 2565 มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้คัดเลือก ด.ช.พัชรพล แพแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนระหานวิทยาให้ได้รับทุนการศึกษาโดยผ่านการพิจารณาของคณ

การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่:2022-11-21 10:18:17

16 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนระหานวิทยาจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงนโยบายข่าวสารและข้อปฏิบัติให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

วันที่:2022-11-21 10:17:29

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ รอง ผอ.สพม.กำแพงเพชร พร้อมด้วย นายอร่าม ใจการุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายเกรียงศักดิ์ คงไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา และนางสาวธราภรณ์ สีม่วง น

แนะแนวการศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์

วันที่:2022-09-15 09:47:09

โรงเรียนระหานวิทยาร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ จัดแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.6 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อของนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับชั้น ม. 6 ของโรงเรียนระหานวิทยา ณ ห้

กิจกรรมทั้งหมด