สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

โรงเรียนระหานวิทยา ได้รับรางวัล“สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง” ประจำปีการศึกษา 2562

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

https://www.rws.ac.th/picupload/update/1614290063_n27utkgt.jpg