สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

โรงเรียนระหานวิทยา ได้รับรางวัล“สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง” ประจำปีการศึกษา 2562

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน