การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงชนะเลิศจังหวัดกำแพงเพชร

ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงชนะเลิศจังหวัดกำแพงเพชร รุ่นอายุ18ปี
ผลการแข่งขัน
ชนะเลิศ : ระหานวิทยาB รองชนะเลิศ : ระหานวิทยาA

การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงชนะเลิศจังหวัดกำแพงเพชร

https://www.rws.ac.th/picupload/update/1643925793_hm4hrhrn.jpg