การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงชนะเลิศจังหวัดกำแพงเพชร

ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงชนะเลิศจังหวัดกำแพงเพชร รุ่นอายุ18ปี
ผลการแข่งขัน
ชนะเลิศ : ระหานวิทยาB รองชนะเลิศ : ระหานวิทยาA

การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงชนะเลิศจังหวัดกำแพงเพชร