รับรางวัลชมเชยโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 โรงเรียนระหานวิทยาได้เข้ารับรางวัลชมเชยโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) นำโดยท่านผู้อำนวยการศิริกุล เก่าราช เข้ารับรางวัลจากท่านวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รับรางวัลชมเชยโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)