มอบผ้าห่มให้แก่นักเรียน

โรงเรียนระหานวิทยาจัดให้มีการมอบผ้าห่มให้แก่นักเรียน โดยคัดเลือกนักเรียนห้องละ 2 คน ที่ค่อนข้างขาดแคลน เพื่อรับแจกผ้าห่ม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากค่ายสฤษดิ์เสนา จ.พิษณุโลก
และทำการมอบผ้าห่มให้แก่นักเรียนหน้าเสาธงในช่วงเช้า ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564

มอบผ้าห่มให้แก่นักเรียน