มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในกิจกรรมการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์

3 มีนาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้อำนวยการ ดร.ไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ และตัวแทนคณะครูเป็นผู้มอบเกียรติบัตรนักเรียน

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในกิจกรรมการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์