ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดรับสมัครนักเรียน

วันที่ 9 มีนาคม 2566 โรงเรียนระหานวิทยา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ของโรงเรียนระหานวิทยา โดยมี ดร.ไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานการประชุม โดยโรงเรียนระหานวิทยาจะเปิดรับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ทั้งแบบสมัครด้วยตนเอง
บริเวรอาคาร 1 และสมัครในช่องทางออนไลน์ในเพจของโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2566

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดรับสมัครนักเรียน