โรงเรียนระหานวิทยาเข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน SPM 41

22 มีนาคม 2566 โรงเรียนระหานวิทยาเข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน SPM 41 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร โดยมี ดร.ไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา รองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารและคณะครูเข้าต้อนรับคณะกรรมการการประเมินซึ่งนำโดย ดร.อุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะศึกษานิเทศ เข้าประเมินในหัวข้อ
ผู้บริหารคุณภาพ ได้แก่
รองผู้อำนวยการดอกอ้อ วิลันดร
และครูคุณภาพ ทั้งหมด 8 ท่านได้แก่
คุณครูนิสา คีรีรมย์
คุณครูยศศักดิ์ สุขเกษม
คุณครูจิระพันธุ์ เกลี้ยงล่ำ
คุณครูณัฐพงษ์ มาน้อย
คุณครูชนนี มันตะสูตร
คุณครูอนุกร ชั่งเกวียน
คุณครูอัจจิรา จุ้ยดอนกลอย
คุณครูวิไลลักษณ์ แซ่โล้ว

โรงเรียนระหานวิทยาเข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน SPM 41