วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ หรือ "วันลูกเสือแห่งชาติ"

เนื่องด้วยใน วันที่ 1 กรกฏาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ หรือ "วันลูกเสือแห่งชาติ" โรงเรียนระหานวิทยาจึงได้จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารีทุกหมู่เหล่า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย พร้อมเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียนระหานวิทยา

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ หรือ "วันลูกเสือแห่งชาติ"