เชิญชวนคณะครูและนักเรียนแต่งกายชุดไทย

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอเชิญชวนคณะครูและนักเรียนแต่งกายร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยสำหรับนักเรียนแต่งกายชุดไทย อะไรก็ได้ สำหรับครูและบุคลากรแต่งกาย ผ้าไทย ลายขอ

เชิญชวนคณะครูและนักเรียนแต่งกายชุดไทย