ประเมินโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน

4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนระหานวิทยา นำโดยท่านรองผู้อำนวยการดอกอ้อ วิลันดร และท่านรองผู้อำนวยการกฤษณะ แก้วโสภณ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนระหานวิทยาเข้ารับการประเมินโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาวประจำปี 2565 ซึ่งมีการจัดนิทรรศการนำเสนอข้อมูล จัดแสดงเอกสารการประเมิน และการตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการประเมิน โดยคณะกรรมการได้ให้คำชมเชยและข้อสเนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนต่อไป

ประเมินโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน