สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 65

18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนระหานวิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565 ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนเข้าร่วมมากมายได้แก่ รางวัลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ SciShow การประกวดภาพวาดวิทยาศาสตร์ การประกวดรูปถ่ายวิทยาศาสตร์ การแข่งขัน E-Sport ประเภทเกม ROV การแข่งขันใบ้คำเทคโนโลยี การประกวดการแต่งกาย Cover นักวิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก แสดงความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 65