กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย

โรงเรียนระหานวิทยาร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยให้กับนักเรียนของโรงเรียนระหานวิทยา วันที่ 8 กันยายน 2565 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนระหานวิทยา อ.บึงสามัคคี โดยมีคุณครูและนักเรียนและนักศึกษาเอกภาษาไทย ของมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน 

กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย