ฝึกภาคปกติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 - 3

โรงเรียนระหานวิทยานำนักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับการฝึกภาคปกติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 - 3 จำนวน 73 นาย ณ วัดโค้งไผ่สถาพร รวมทั้งสิ้น 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-11 กันยายน 2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝึกภาคปกติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 - 3