ค่ายอบรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนระหานวิทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดค่ายอบรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนระหานวิทยา โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.1-2 จำนวน 401 คนเข้าร่วมกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ายอบรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม