การแข่งขันหุ่นยนต์ รายการ ศรีสะเกษ โรโบติกส์ 2023

วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนระหานวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ รายการ ศรีสะเกษ โรโบติกส์ 2023 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2 ทีม 2 กติกา

ผลการแข่งขัน

1 รางวัลรองชนะเลิศอันอับที่ 1 รายการหุ่นยนต์ผสม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 รางวัลรองชนะเลิศอันอับที่ 1 รายการหุ่นยนต์พื้นฐาน (หุ่นยนต์บาสเก็ตบอล) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 รางวัลชนะเลิศ รายการหุ่นยนต์กู้ภัย รุ่นประชาชนทั่วไป

การแข่งขันหุ่นยนต์ รายการ ศรีสะเกษ โรโบติกส์ 2023