การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ รอง ผอ.สพม.กำแพงเพชร พร้อมด้วย นายอร่าม ใจการุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายเกรียงศักดิ์ คงไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา และนางสาวธราภรณ์ สีม่วง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี นายกฤษณะ แก้วโสภณ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนระหานวิทยา โดยเป็นการประเมินครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนระหานวิทยา อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ