การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

16 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนระหานวิทยาจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงนโยบายข่าวสารและข้อปฏิบัติให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ

การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565