พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

5 กรกกฎาคม 2566 โรงเรียนระหานวิทยาจัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมี ดร.ไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ เป็นประธานในพิธี พร้อมกับผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารีทุกชั้นปี โดยพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามนั้น จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

https://www.rws.ac.th/picupload/update/1695859934_xqtdctcp.jpg