ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

24 พฤศจิกายน 2565 มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้คัดเลือก ด.ช.พัชรพล แพแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนระหานวิทยาให้ได้รับทุนการศึกษาโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจังหวัดตามหลักเกณฑ์ของมูลนิธิฯ โดยมี นายกฤษณะ แก้วโสภณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยาเป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน

ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์