มอบเหรียญและถ้วยรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับอาเซียนชิงถ้วยพระราชทาน

19 กรกฎาคม 2566 ดร.ไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยาได้มอบเหรียญและถ้วยรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับอาเซียนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี CPU’1st ASEAN GRAND PRIX YOUTH ROBOTIC COMPETITION 2023 ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 3 ทีม ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้
…ประเภทการแข่งขันชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน…
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหุ่นยนต์บังคับมือ (ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.)
สมาชิกในทีม
1.นายณัฐวัฒน์ ขวัญกิจวาณิชย์ ชั้น.ม.5/1
2.นางสาวเขมจิรา เกิดสุวรรณ ชั้น ม.5/1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทหุ่นยนต์บังคับมือ (ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.)
สมาชิกในทีม
1.นางสาวสุนิษา มีอาญา ชั้น ม.5/1
2.นางสาวขวัญฤดี ทองมี ชั้น ม.5/1
…ประเภทการแข่งขันชิงถ้วยเกียรติยศ…
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหุ่นยนต์ Super Gundam (ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
1.นางสาวสิริขวัญ พวงทอง ชั้น ม.5/1
2.นางสาวศุภานิช สีอ่อน ชั้น ม.4/2

มอบเหรียญและถ้วยรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับอาเซียนชิงถ้วยพระราชทาน