ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)

1 กันยายน 2566 โรงพยาบาลบึงสามัคคีร่วมกับงานอนามัยโรงเรียนระหานวิทยาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้แก่นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งวัคซีนเอชพีวี คือวัคซีนที่ใช้ฉีดเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี ที่เป็นสาเหตุสำคัญของมะเร็งปากมดลูก ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป ควรฉีดก่อนถึงวัยที่มีเพศสัมพันธ์ หรือก่อนติดเชื้อไวรัสเอชพีวีซึ่งจะได้ประโยชน์ในการป้องกันสูงที่สุด

ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)