รางวัลชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนภาค 5 เข้าร่วมแข่งขันต่อในระดับชาติ

???? ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5 กีฬาวู้ดบอล ประเภทนับจำนวนประตู ทีมนักกีฬาวู้ดบอลโรงเรียนระหานวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ ???? ได้เป็นตัวแทนภาค 5 เข้าร่วมแข่งขันต่อในระดับชาติที่จังหวัดราชบุรี ????????

รางวัลชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนภาค 5 เข้าร่วมแข่งขันต่อในระดับชาติ