ต้อนรับนายโสภณ ดวงปัญญาสว่าง ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนระหานวิทยาได้ร่วมต้อนรับนายโสภณ ดวงปัญญาสว่าง ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา โดยมีนายคมศิลป์ ขันลุย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นตัวแทนของ ดร.ไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา กล่าวต้อนรับ รองฯโสภณ ดวงปัญญาสว่าง เข้าสู่รั้วระหานวิทยา ในครั้งนี้ได้มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดีแก่รองฯโสภณ ดวงปัญญาสว่าง ได้แก่
ดร.มานิตย์ นาคเมือง อดีต ผอ.สพป. พิจิตร เขต 1
รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณธบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผอ.ศิริญญา มหาโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางตาไว และคณะครูโรงเรียนบ้างปางตาไว
ดร.ภาสกร แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
ดร.โสภิดา มั่งอะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
และแขกผู้มีเกียรติท่านอื่น ๆ ที่มิได้กล่าวถึงอีกมาก

ต้อนรับนายโสภณ ดวงปัญญาสว่าง ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา