วันครู 2567 อำเภอบึงสามัคคี

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 นาย สุรพล ระลอก นายอำเภอบึงสามัคคี เป็นประธานเปิดงานวันครู และมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้มีจรรยาบรรณดีเด่นและผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี2567 ณ หอประชุม กาญจนาภิเษกโรงเรียนระหานวิทยา ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์ ที่ได้สั่งสอนอบรมลูกศิษย์ให้ได้รับความรู้ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม ดำรงชีวิตด้วยการเป็นคนดีของสังคม และสร้างขวัญและกำลังใจให้ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยในการจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วยพิธีสงฆ์พิธีบูชาบูรพาจารย์ พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ ครูดีเด่นด้านต่าง ๆ ซึ่งมี นายวันชัย ศิริพันธ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอบึงสามัคคีและครูอาวุโสนอกประจำการเข้าร่วมกิจกรรม

รวมรูปกิจกรรมวันครู อำเภอบึงสามัคคี

https://photos.app.goo.gl/aoh7opqvwLK5VHww9

วันครู 2567 อำเภอบึงสามัคคี