อบจ. พบ ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ดร.ไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด อ.บึงสามัคคี 
เข้าร่วมโครงการ อบจ. พบ  ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนระหานวิทยา โดยมี 
นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเเพชร เป็นประธาน

อบจ. พบ ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3