TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14

โรงเรียนระหานวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับ น้องอันญ่า นางสาวฌะกามาศ ดัดประดิษฐ์ นักเรียนโรงเรียนระหานวิทยาที่รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 

TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2567ได้ผ่านเข้าไปในระดับประเทศ ต่อไป

TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14