ครู
ข้อมูลครูทั้งหมด

ข้อมูลครูให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นหลัก

รายชื่อครู
กฤษณะ แก้วโสภณ
นายกฤษณะ แก้วโสภณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน