กระถาง Organic Plant Pot : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

กระถาง Organic Plant Pot

        เป็นที่ทราบกันดีว่าวัสดุที่ทำมาจากพลาสติกนั้น เป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก และต้องใช้เวลาหลายสิบปีทีเดียวกว่าพลาสติกเหล่านี้จะย่อยสลาย ที่สำคัญ พลาสติก ยังเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของโลกอยู่ในขณะนี้หลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างหันมาช่วยกันรณรงค์ในเรื่องของการลดสภาวะโลกร้อนด้วยกันหลายวิธี และวิธีลดการใช้พลาสติกก็เป็นอีกแนวทางในการรณรงค์ในเรื่องดังกล่าว
         โรงเรียนระหายวิทยา  ได้ร่วมกันคิดค้นวิธีการผลิตกระถางเพาะชำจากวัสดุทางการเกษตรขึ้น

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการลดการใช้กระถางพลาสติกลง โดยมี ท่านผู้อำนวยสมเกียรติ  ผ่องจิต

ผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา ได้มีแนวคิดในการนำ เศษหญ้า เศษอาหาร กระดาษใช้แล้วสองหน้า มาทำให้เกิดประโยชน์ ขึ้นใหม่ โดยการนำเศษใบไม้มาหมักให้เป็ยปุ๋ย นำเศษหาหาร และขยะอินทรีย์ มาเลี้ยงใส้เดือนเพื่อให้เกิดปุ๋ย มูลใส้เดือน และเศษหญ้า ที่ตัดจากสนาม เป็นประจำ และนำวัตถุดิบดังกล่าว มาประกอบกันขึ้นเพื่อเป็นกระถางเพาะชำกล้าไม้ เพื่อทดแทนและลดการใช้กระถางและถุงเพาะชำที่ทำมาจากพลาสติก
       
       “ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาและจัดสร้างกระถางจากวัตถุดิบในโรงเรียน จำนวน 4  ชนิดด้วยกัน ได้แก่           1. หญ้าแห้งสับละเอียด                                                   

2. มูลไส้เดือนดิน RWS’s Farm                                          

3. ปุ๋ยหมัก        RWS’s Farm                                          

4. กระดาษใช้แล้ว 2 หน้าแช่น้ำจนเปื่อย    นำไปกวนกับกาวแป้งเปียกให้เหนียว ในอัตราส่วน  1 : 1

 ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่ากระถาง อัตราส่วนที่ดีที่สุดในการขึ้นรูปกระถางคือ 6 : 3 : 3 : 2

           นอกจากนี้ ผลจากการนำเอากระถาง OPP ไปใช้งานจริง พบว่ามีความแข็งแรงและทนทานของกระถางอยู่ในระดับที่ดี มีความยืดหยุ่นสูง รากของกิ่งสามารถชอนไชออกจากก้นของกระถางได้ดี มีความสามารถในการอุ้มน้ำและการระบายความร้อนของกระถางอยู่ในระดับดี และเมื่อฝังกระถางลงในดินรากของกิ่งชำยังสามารถชอนไชออกทางด้านล่างและด้านข้างของกระถางได้ดี อีกทั้งกระถางที่ทำ วัตถุดิบดังกล่าวนี้ นี้ยังสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ และเป็นอาหารของพืชได้ดีอีกด้วย
       

    สำหรับวิธีการผลิตกระถาง OPP ประกอบด้วยส่วนผสมดังนี้

1. หญ้าแห้งสับละเอียด                                                   

2. มูลไส้เดือนดิน RWS’s Farm                                         

3. ปุ๋ยหมัก        RWS’s Farm                                          

4. กระดาษใช้แล้ว 2 หน้าแช่น้ำจนเปื่อย    นำไปกวนกับกาวแป้งเปียกให้เหนียว ในอัตราส่วน  1 : 1

 ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่ากระถาง อัตราส่วนที่ดีที่สุดในการขึ้นรูปกระถางคือ 6 : 3 : 3 : 2 ( ถัง 15.5 x 31 x 20 ซม. )

ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นนำไปอัดด้วยเครื่องอัดกระถาง ด้วยมือ ซึ่งเป็นประดิษฐ์ขึ้นจากการระดมความคิดของครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา โดยการนำของท่านนายกวันชัย ศิริพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามัคคี เป็นผู้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ในครั้งนี้ ด้วยแรงอัดดังกล่าวจะทำให้กระถางที่ได้ออกมามีรูปทรงและลักษณะตามที่ต้องการ และเมื่อนำไปตากแดดจะไม่เกิดรอยร้าวรวมทั้งไม่แตกที่ปากขอบกระถางด้วย ทั้งนี้ ส่วนผสมดังกล่าวจะผลิตกระถางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 นิ้วได้จำนวน 20 กระถาง และหลังจากนำกระถางที่ได้ไปตากทิ้งไว้ประมาณ 2 แดด เมื่อกระถางแห้งดีแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้ทันที โดย กระถาง OPP ดังกล่าวมีต้นทุนอยู่ที่ ประมาณ 8 บาท/กระถาง 

       หลังจากที่ได้ทำการศึกษาและทดสอบใช้กระถางที่จัดสร้างขึ้นในขั้นต้นแล้วทางคณะผู้จัดทำได้นำกระถาง OPP ไปทดสอบใช้จริง ภายในโรงเรียน และเผยแพร่ต่อ ชุมชน เทศบาล โรงเรียน ในเขตบริการ คณะผู้จัดทำได้ทำการประเมินคุณสมบัติและคุณภาพของกระถางด้วยกันสองส่วน คือ ทางด้านลักษณะทั่วไปของกระถาง ผลการประเมินพบว่าอยู่ในระดับดี ส่วนคุณภาพของกระถางเมื่อนำไปใช้งานจริง ผลการประเมินก็อยู่ในระดับดีเช่นเดียวกัน
การนำกระถาง OPP ไปทดลองใช้งานในการเพาะชำกล้าไม้ ว่า หากเปรียบเทียบในเรื่องของความคงทน พลาสติกจะทนกว่าอยู่แล้ว แต่ในเรื่องของการอุ้มน้ำกระถาง OPP  สามารถอุ้มน้ำได้นานกว่า นอกจากนี้ เวลานำต้นไม้จากกระถางไปปลูก หากใช้กระถางพลาสติกในการเพาะชำจะทำให้รากต้นไม้ขาดได้ เพราะจะต้องดึงต้นไม้ออกจากระถางก่อนนำไปปลูก แต่ในทางกลับกัน หากใช้กระถาง OPP สามารถนำต้นกล้าไปปลูกทั้งกระถางได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลาดึงต้นกล้าออกจากกระถาง รากต้นกล้าจึงไม่มีโอกาสที่จะขาดออกจากต้นทำให้ต้นไม้ที่เพาะในกระถาง OPP เจริญเติบโตได้ดีกว่า 

         “การใช้กระถาง OPP สามารถอุ้มน้ำได้ดีกว่าและนานกว่า สามารถรดน้ำทิ้งไว้ 2-3 วัน ค่อยกลับมารดอีกทีก็ได้ ทำให้ไม่ตองกังวลเวลาไปไหนนาน 2-3 วัน นอกจากนี้การที่รากต้นกล้าไม่ขาดทำให้เห็นความแตกต่างในการเจริญเติบโตได้อย่างชัดเจนทีเดียว กระถาง OPP จึงเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลต้นไม้ อีกด้วย

กระถาง Organic Plant Pot : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School