รับใบประกาศนียบัตรโครงการส่งเสริมชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ

สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กำแพงเพชร ขอเชิญเข้ารับใบประกาศนียบัตรโครงการส่งเสริมชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพขร โดยมีนายสมเกียรติ ผ่องจิตผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร จากผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

รับใบประกาศนียบัตรโครงการส่งเสริมชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ