คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โรงเรียนระหานวิทยาเข้าร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้โรงเรียนระหานวิทยา ได้นำกิจกรรมในโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ ที่ได้รับรางวัลระดับภาคและเป็นตัวแทนระดับภาค มาจัดนิทรรศการ เช่น กิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือนดิน กิจกรรมกระถานออแกนิค Opp และ ปุ๋ยหมักชีวภาพไปจัดแสดง

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา