รับการประเมิน โรงเรียนปลอดขยะ Zero waste school

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 โรงเรียนระหานวิทยารับการประเมิน โรงเรียนปลอดขยะ Zero waste school โดยมีแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดการประเมินอาทิ นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 นายศทัต หทัยวรรธน์ นายอำเภอบึงสามัคคี ทั้งนี้โรงเรียนระหานวิทยาได้ผ่านเข้ารอบที่ 1 เป็น 1 ใน 17 ทีมสุดท้ายของประเทศในการประกวดการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste school

รับการประเมิน โรงเรียนปลอดขยะ Zero waste school