อบรมการจัดการศึกษา เพื่อป้องกัน การแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ตามคำพ่อสอน ครั้งที่ 1

โรงเรียนระหานวิทยาจัดอบรมการจัดการศึกษา เพื่อป้องกัน การแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ตามคำพ่อสอน ครั้งที่ 1 ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนระหานวิทยา โดยมีนายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม และมีคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลบึงสามัคคี ให้ความรู้กับนักเรียน

อบรมการจัดการศึกษา เพื่อป้องกัน การแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ตามคำพ่อสอน ครั้งที่ 1