แข่งขันกีฬานักเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

โรงเรียนระหานวิทยาจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการผลการแข่งขันมีดังนี้
ผลการแข่งขัน"กรีฑา"กีฬานักเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2562
ประเภทกรีฑา..วันที่ 22 ส.ค. 2562
ที่1 วิ่ง 1,500 เมตร 16 ปี หญิง
ที่3 วิ่ง 1,500 เมตร 16 ปี หญิง
ที่2 วิ่ง 100 เมตร 16 ปี หญิง
ที่2 วิ่ง 400 เมตร 18 ปี หญิง
ที่3 วิง 100 เมตร 18 ปี หญิง

แข่งขันกีฬานักเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค