ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

โรงเรียนระหานวิทยาส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ประเภทกีฬาตะกร้อ ณ สนามชากังราว โดยมีนายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การสนับสนุน นายสุพจน์ ยาดี และนายครองรัชต์ พฤกษชาติ เป็นครูผู้ฝึกสอนโดยผลการแข่งขันเป็นดังนี้
ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่17ส.ค. 62
รุ่น14 ปีชาย ได้รางวัลรองชนะเลิศ
รุ่น14ปีหญิง ได้ลำดับที่4

ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค