แนะนำครูใหม่หน้าเสาธง

แนะนำครูใหม่หน้าเสาธง โดยมีนางสาวสุภาพ พัฒนชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับ และคุณครูใหม่แนะนำตัวทำความรู้จักกับนักเรียน โดยคุณครูชื่อ นายชรีวัฒน์ กลมกล่อม จะมาสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์

แนะนำครูใหม่หน้าเสาธง