การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 กำแพงเพชร

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 กำแพงเพชร โรงเรียนระหานวิทยาส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 กำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 19-21 ก.ย. 2562 โดยรายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมีดังต่อไปนี้
1. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
2.การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
3.การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
4.การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
5.การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
6.การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
7.การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
8. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
9. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
10.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
11.การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
12.การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
13.การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
14. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
15. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
16. การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
17. การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
18.การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
19. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
20. การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 กำแพงเพชร