เกษียณอายุราชการประจำปี 2562

สมาคมครูอำเภอบึงสามัคคีจัดพิธีอำลาชีวิตราชการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562  ด้วยการร่วมแสดงมุทิตาคารวะ   เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษกในโอกาสนี้ นายศทัต หทัยวรรธน์ ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน  พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  ที่ไม่เพียงปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ สำหรับผู้เกษียณอายุก็ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจระหว่างการปฏิบัติงาน  พร้อมกล่าวคำอำลา  โดยมี
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เกษียณอายุทั้งในปีนี้และปีที่ผ่านๆมา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้น  ภายในงานยังมีการจัดฉายวิดีทัศน์เรื่องราวความประทับใจของผู้เกษียณอายุราชการ มีการแสดงของนักเรียน ในตอนท้ายประธานในพิธีได้มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เข้าร่วมงานก็ได้ร่วมกันมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิต  พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะผู้เกษียณอายุราชการ

เกษียณอายุราชการประจำปี 2562