ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ

โรงเรียนระหานวิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับ ม.ต้น
ด.ญ.สิริขวัญ พวงทอง ด.ญ.กัญญาภัค กลิ่นถือศิล ด.ญ.รัชฎาพร งามชัยภูมิ
รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับ ม.ปลาย
นายภูมิธรรม เหลืองอภิชาต นายธนานันท์ พลชัยมาตร นายณัฐวุฒิ เพียรการ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ