ทำบุญด้วยจิตอาสา

วันที่ 18 ธันวาคม โรงเรียนระหานวิทยานำโดยนายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตร โดย การทำบุญด้วยจิตอาสาหรือทำบุญแบบบำเพ็ญประโยชน์ เป็นหนึ่งในบุญ 10 อย่าง ตามหลักพระพุทธศาสนา

ทำบุญด้วยจิตอาสา