อบรมนักเรียน โครงการกฏหมายสัญจรเผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมายและทักษะชีวิตเพื่อให้เยาวชนคิดก่อนทำ

โรงเรียนระหานวิทยาร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรจัดอบรมนักเรียน โครงการกฏหมายสัญจรเผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมายและทักษะชีวิตเพื่อให้เยาวชนคิดก่อนทำ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนระหานวิทยา

อบรมนักเรียน โครงการกฏหมายสัญจรเผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมายและทักษะชีวิตเพื่อให้เยาวชนคิดก่อนทำ