อบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563

โรงเรียนระหานวิทยา ร่วมกับวัดหนองปลิง จังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563 ร่น 16 ระหว่างวันที่ 27-29 ม.ค.2563

อบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563