ทำบุญตักบาตรกิจกรรมการทำความดี

โรงเรียนระหานวิทยาจัดให้มีการทำบุญตักบาตร เป็นการแสดงออกซึ่งการทำความดีตามหลักของพระพุทธศาสนา โดยมีนายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยานำคณะ ครู นักเรียนของโรงเรียนทำบุญตักบาตรอาหารแห้งให้กับพระสงฆ์ บริเวณถนนในโรงเรียนระหานวิทยา

ทำบุญตักบาตรกิจกรรมการทำความดี