พิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน

คณะครู นักเรียนโรงเรียนระหานวิทยา เข้าร่วมพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของหน่วยราชการที่เป็นการพัฒนาสังคมและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยมี นายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนระหานวิทยา เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2563

พิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน